เว็บบอร์ด | หัวข้อ ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ) นายสุดจิตร์ สุดจิตต์

สโปซ่า sposa

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ) นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๘ อายุ ๔๒ ปี ปัจจุบันดํารง ตําแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ จํากัด เป็น นักออกแบบแฟชั่นชุดแต่งงานและชุดไทยประยุกต์ และเป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารแฟชั่น ชุดแต่งงาน ฟินาเล่เวดดิ้งแมกกาซีน #ผลงานด้านวิชาการ นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการออกแบบสร้างสรรค์แฟชั่น นําผ้าไหมไทยมาประยุกต์ ร่วมกับงานปักที่ออกแบบลวดลายพร้อมบรรจงปักอย่างประณีตงดงาม สร้างความโดดเด่น ของเอกลักษณ์การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยม และชุดไทยประยุกต์ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อาทิ การ ออกแบบชุดไทยประยุกต์สมัยรัชกาลที่ ๕ ให้กับคุณชัยพล พูพาร์ท, คุณกีรติ ศุภดิเรกกุล และคุณแดน วรเวช ดานุวงศ์ สวมใส่ในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ซึ่งเป็นงานมอบรางวัลด้านภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ณ ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา แบรนด์ฟินาเล่เวดดิ้ง สตูดิโอ ได้รับการคัดเลือกจากแบรนด์สวาร๊อฟสกี้ ผู้ผลิตคริสตัลและ อัญมณีแฟชั่นชั้นนําของโลก ให้เป็น ๑ ใน ๑๒ ประเทศ นําผลงานการออกแบบแฟชั่นร่วมแสดงเพื่อเฉลิมฉลองให้กับ ความสัมพันธ์อันยืนยาวกับเหล่าดีไซน์เนอร์เสื้อผ้า ?Sparkling Couture เพื่อเป็นเกียรติแด่ กูตูริเยร์ในตะวันออกกลาง และเอเชียใต้? ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ ในงาน Bangladesh ?Thailand Threads of Heritage Fashion Show 2016 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงให้ความสําคัญต่อผ้าไทย ผ้าไหม และเป็นการฉลองความสัมพันธ์อันดีตลอด ๔๕ ปี ระหว่างสาธารณรัฐ ประชาชนบังคลาเทศและประเทศไทย ร่วมแสดงแฟชั่น Asia New Star Model Contest 2015 ณ ประเทศเกาหลี เป็นต้น #ผลงานด้านสังคม นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ ได้นําผ้าไหมไทยจากแหล่งชุมชนท้องถิ่นมาตัดเย็บเป็นชุดไทยจิตรลดา ให้กับดารา ผู้ประกาศข่าว แถวหน้าของประเทศไทย ได้สวมใส่เพื่อให้สุภาพเหมาะสมกับการแสดงความอาลัย ในการ เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งผลให้สุภาพสตรี ชาวไทยได้เห็นแบบอย่าง และนิยมสวมใส่ชุดไทยจิตรลดากันอย่างแพร่หลาย ทําให้เศรษฐกิจในชุมชนทอผ้า มีการหมุนเวียนที่ดี นอกจากนี้ นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ ได้ร่วมถวายงานจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ?ราตรีนี้ ณ เซียงไฮ้? ร่วมถวายงานจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทยประยุกต์ในงาน ?ราตรีร่วมน้ําใจ? โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน นํารายได้เพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส มูลนิธิคณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล #การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ ได้ร่วมเป็นกรรมการพัฒนา หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมแฟชั่น ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบในการจัดร่างจากคณะอนุกรรมการด้าน หลักสูตรและการสอน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้การสนับสนุนในการดําเนินงานต่าง ๆ ของ คณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง #จากความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพ นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถอุทิศตน ทําคุณ ประโยชน์ ให้กับสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบแฟชั่นและศิลปะ สิ่งทอ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป กระผม นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปมหาบัณฑิกิตติมศักดิ์ (สาขาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ) ขอน้อมกราบจากหัวใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่าน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ที่มอบปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติ เป็นที่ประจักษ์ ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถอุทิศตน ทําคุณ ประโยชน์ ให้กับสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ เป็นความภูมิใจของตระกูลสุดจิตต์ ครอบครัว และ ตัวผมเอง กระผมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ และกระผมจะขอทำคุณประโยชน์ ให้กับมหาลัยต่อไปให้ดีที่สุด และจะสร้างคุณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและประเทศชาติต่อไป

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

โพสโดย : Finale Wedding Studio และ บริษัท SPOSA จำกัด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ) นายสุดจิตร์ สุดจิตต์

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ) นายสุดจิตร์ สุดจิตต์

ชื่อ


© Copyright 2018 Sposa.co.th All Rights Reserved.