เว็บบอร์ด | หัวข้อ พิธีซ้อมใหญ่ปริญญา #ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (#การออกแบบ แฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ )

สโปซ่า sposa

18 พฤศจิกายน 2560 #พิธีซ้อมใหญ่ กับอีกหนึ่งวันแห่งความสุข ข้าพเจ้านายสุดจิตร์ สุดจิตต์ ขอน้อมกราบจากหัวใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #ที่มอบปริญญา #ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (#การออกแบบ แฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติ เป็นที่ประจักษ์ ความสําเร็จในการประกอบวิชาชีพ ความรู้ความสามารถอุทิศตน ทําคุณ ประโยชน์ ให้กับสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ เป็นความภูมิใจของลูกหลานสืบไป ตราบนิรันดร์ ???????????????????????? ขอบพระคุณครับผม #homeloveplafinale @finaleweddingstudio

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

โพสโดย : Finale Wedding Studio และ บริษัท SPOSA จำกัด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ พิธีซ้อมใหญ่ปริญญา #ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (#การออกแบบ แฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ )

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ พิธีซ้อมใหญ่ปริญญา #ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (#การออกแบบ แฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ )

ชื่อ


© Copyright 2018 Sposa.co.th All Rights Reserved.