เว็บบอร์ด | หัวข้อ พิธีมอบรางวัล ธุรกิจผลิตภัณฑ์ มรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลกดีเด่น ปี2560 ครั้งที่1

สโปซ่า sposa

พิธีมอบรางวัล ธุรกิจผลิตภัณฑ์ มรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลกดีเด่น ปี2560 ครั้งที่1 ณ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย กระผม นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ และนางสาว เกสินี กล่ำอยู่สุข พร้อมทีมงานบริษัทฟินาเลเวดดิงสตูดิโอจำกัด ขอกราบขอบพระคุณมากๆๆ ครับ สำหรับ รางวัล ธุรกิจผลิตภัณฑ์ มรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลกดีเด่น ปี2560 ครั้งที่ 1 มอบให้ กระผม นายสุดจิตร์ สุดจิตต์ นิตยสารแต่งงานฟินาเล่เวดดิ้งแมกกาซีน เป็น ธุรกิจผลิตภัณฑ์ มรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลกดีเด่น ปี 2560 ครั้งที่1 และ คุณเกสินี กล่ำอยู่สุข สตูดิโอแต่งงาน ฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอ เป็น ธุรกิจผลิตภัณฑ์ มรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลกดีเด่น ปี2560 ครั้งที่ 1 เป็นอีกหนึ่งในวันแห่งความทรงจำ เป็นเกียรติประวัติแห่งชีวิต และทีมงานทุกคน ที่สุดยิ่งใหญ่ ผม และทีมงานทุกคน จะสร้างสรรค์ผลงาน ชุดแต่งงาน ชุดไทย และสูท ให้สวยสง่า พร้อมอนุรักษ์ส่งเสริม ผ้าไหมไทย มรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลก ให้โลกรู้ว่า ผ้าไหมไทย ลวดลายไทย สวยสง่างดงามมากเพียงใด และขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุน ลูกค้า คู่รัก คู่แต่งงาน สวมชุดไทยพระราชนิยม และชุดไทยประยุกต์ให้สวยสะกดทั่วโลก พร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอด เรื่องราว ความงดงาม ของอาภร์ไทย ที่สวยสง่างาม ครับผม กราบขอบพระคุณ สำหรับรางวัล ธุรกิจผลิตภัณฑ์ มรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลกดีเด่น ปี2560 ครั้งที่1 ที่มอบให้กับกระผม กราบขอบพระคุณครับ #homeloveplafinale @finaleweddingstudio

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

FINALE WEDDING STUDIO ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ

โพสโดย : Finale Wedding Studio และ บริษัท SPOSA จำกัด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ พิธีมอบรางวัล ธุรกิจผลิตภัณฑ์ มรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลกดีเด่น ปี2560 ครั้งที่1

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ พิธีมอบรางวัล ธุรกิจผลิตภัณฑ์ มรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลกดีเด่น ปี2560 ครั้งที่1

ชื่อ


© Copyright 2018 Sposa.co.th All Rights Reserved.